Voice over IP (VoIP)

Voice over IP

IP(Internet Protocol) telefonie (ook wel Voice over IP of VoIP genoemd) is inmiddels ingeburgerd in de ICT (informatie- en communicatietechnologie). Met IP telefonie / VoIP zetten ondernemingen een belangrijke stap voorwaarts. 

 

De IP technologie laat twee verschillende media met elkaar communiceren, te weten telefonie en data. De IP technologie verbindt de traditionele (super stabiele) telefooncentrale met het computernetwerk. Hiermede is de stap gezet van de telefooncentrale naar een volwaardig telecommunicatie platform.

Voordelen

IP telefonie levert bij een nieuw project een forse kostenbesparingen op. Doordat u gebruik maakt van uw computernetwerk heeft u geen apart telefoon- netwerk meer nodig. U heeft op de werkplek slechts één aansluiting voor zowel de computer als de telefoon nodig. Dit levert dus een forse besparing bij de investering en het beheer op. 

Wanneer u een nieuw kantoor opent of er komen nieuwe medewerkers, dan sluit u eenvoudig extra IP telefoontoestellen op uw computernetwerk aan. 

 

De interne verhuizingen zijn heel eenvoudig te realiseren. Medewerkers nemen hun IP telefoontoestel mee naar de nieuwe werkplek en sluiten dit op het computernetwerk aan en vanaf dat moment kunnen zij bellen met hetzelfde nummer en behouden dezelfde telefoonfuncties als voorheen. Bellen via een IP netwerk is goedkoper dan via het traditionele telefoonnetwerk als een organisatie meerdere vestigingen heeft met een datanetwerk tussen deze vestigingen.

Eenvoudig beheer

Er hoeft geen apart beheer gevoerd te worden over en een datanetwerk en een telefonienetwerk. Alles kan door dezelfde persoon gedaan worden. Gebruikers hoeven maar één keer aangemaakt te worden zowel voor het datanetwerk, de telefooncentrale en het voicemail systeem. 

Het gehele beheer zal veel minder tijd vergen.

Vestigingen koppelen

Indien uw organisatie over meerdere vestigingen beschikt, is het mogelijk de diverse telefooncentrales aan elkaar te koppelen. Zodanig dat deze samen functioneren als één grote virtuele telefooncentrale.

 

Ditzelfde principe geldt ook voor thuiswerkers. Eenmaal ingelogd maakt de thuiswerker gewoon deel uit van de centrale, ook al bevindt deze zich bij wijze van spreken aan de andere kant van de wereld.

 

Wanneer de dataverbinding tussen de vestigingen uitvalt schakelen de lokale centrales zich automatisch om naar een voorgeprogrammeerde lokale situatie. Zodra de dataverbinding weer is hersteld schakelen ze weer automatisch terug. 

Dit waarborgt een continue bereikbaarheid.

De IP telefonie / VoIP is een techniek van de toekomst

Uiteindelijk zullen we allemaal de overstap naar IP telefonie / VoIP gaan maken. Een nieuw aan te schaffen telefooninstallatie zal derhalve absoluut geschikt voor VoIP moeten zijn.