Camera toezicht

Camera toezicht

Tegenwoordig is een camerabeveiliging steeds meer noodzakelijk. Naast de preventieve werking van zichtbare camera’s worden de beelden van de zichtbare of onzichtbaar weggewerkte camera’s opgenomen en heeft u bruikbare beelden die, herkenbaar, printbaar en kopieerbaar zijn. U koopt met een camerasysteem eigenlijk een soort veiligheid. Camera’s hebben een positief effect naar zowel potentiële daders, personeel, ondernemers als de politie.

Daders

Vastgelegde beelden zijn van groot belang om personen te kunnen identificeren of situaties te herkennen. Ze kunnen dus een bijdrage leveren aan de opsporing van personen en bewijsvoering. Ook is niet te onderschatten de preventiewerking om de potentiële inbrekers of overvallers af te schrikken.

Personeel

Voor het personeel maar ook voor de ondernemer levert de aanwezigheid van een camerasysteem een positieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel. De registratie vindt mensonafhankelijk en volautomatisch plaats. De kans is groot dat de dader op basis van de beelden kan worden gepakt en van deze verhoogde pakkans gaat een sterke preventieve werking uit. Het feit dat ook het personeel zich bewust is van de continue registratie kan voor de ondernemer positief zijn.

Daders opsporing

Ook voor opsporingsdiensten geldt “tijd is geld” goed beeldmateriaal zorgt er voor dat er krachtig en gericht kan worden opgetreden. De heldere beelden leiden tot snelle herkenning en oppakken van daders. Uiteindelijk zijn veel daders, bij bijvoorbeeld de politie, bekend en kunnen de beelden gebruikt worden als ondersteuning bij de opsporingssystemen.

 

Opsporingsonderzoek zonder bruikbaar beeldmateriaal is in het algemeen zeer tijdrovend en veel kostbaarder. Ook het effect van de camera op overvallen moet worden meegewogen. Hoe eerder een overvaller door een camerasysteem wordt geregistreerd hoe eerder de kans op aanhouding. Met het cameramateriaal kunnen enerzijds overvallen worden opgelost en anderzijds nieuwe overvallen worden voorkomen.


Camera registratie / opname mogelijkheden

Directe opname

De beelden kunnen gearchiveerd worden op diverse manieren. Direct aangesloten op een digitale recorder waarbij, afhankelijk van de opslagcapaciteit, de eerste opnames na een bepaalde tijd automatisch worden overschreven bijvoorbeeld; 24 uur, 1 week, 1 maand of langer. Via een internetkoppeling kunnen de beelden ook op afstand worden bekeken. 

Opname op afstand

Wanneer een aantal camera’s op diverse locaties verspreid staan opgesteld. Bijvoorbeeld 4 winkels met ieder 2 camera’s zijn deze via internet centraal te registreren op een centraal opgestelde recorder. Ook hierin zijn weer verschillende mogelijkheden. De camera’s zenden continu de beelden naar de centrale recorder. Bepaalde geavanceerde camera’s slaan zelfs ook enige uren beeld op in een intern geheugen zodat bij een onderbreking van het internet toch de beelden beschikbaar blijven en bij toepassing van een back-up accu zelfs bij stroomuitval.

Centraal geplaatste versus lokaal geplaatste recorder 

Wanneer er op een locatie veel camera’s zijn en alle video wordt direct via IP doorgezonden naar een centrale locatie kost dit veel bandbreedte. Veel meer bandbreedte kan er voor zorgen dat er vervanging van switches en 

dat uitbreiding van uw internet abonnement noodzakelijk is.

 

Een andere mogelijkheid is om camera’s met coaxkabel aan een lokaal geplaatste recorder te koppelen en de beelden vervolgens op afstand al dan niet live via een IP verbinding te bekijken. Dit bespaart zeer veel dataverkeer. 

Een combinatie van beiden met bijvoorbeeld een Dome (bestuurbare) camera is

ook mogelijk. 

 

Wij kunnen u adviseren voor de beste combinatie en vervolgens de gekozen oplossing met de grootst mogelijke zorg leveren en uitvoeren.