Portofoon en Mobilofoons

Algemeen

De portofoon en de mobilofoon zijn voor aantal toepassingen uitstekende communicatiemiddelen omdat ze te allen tijde, onafhankelijk van enige openbare infrastructuur, kunnen functioneren en hierdoor voldoen ze aan een aantal specifieke wensen en eisen die voor bepaalde doeleinden noodzakelijk zijn. Doordat er geen variabele kosten zijn is het budget goed te beheersen slechts een vast, zeer gering bedrag, per jaar in plaats van kosten per minuut. 

 

Met alle apparaten binnen een groep is directe communicatie, zonder codes in te toetsen, mogelijk. Een groot voordeel is dat er geen enkele vertraging in het gesprek zit. Portofoons en mobilofoons zijn bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor de communicatie op bouwterreinen, de organisatie van (sport)evenementen en worden veel gebruikt door hulpverleningsinstanties.

Portofoon

Een portofoon is een kleine zendontvanger, waarmee u op snelle, directe en simpele wijze met uw medewerkers kunt communiceren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een GSM telefoon betaalt u bij het gebruik van een portofoon geen gesprekskosten. Het zend- en ontvangstbereik van portofoons is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waar de apparatuur wordt gebruikt. 

 

Het bereik is maximaal in het open veld (zoals weilanden en wateroppervlakken). Een stedelijk gebied met veel (hoge)gebouwen verkleint het zendbereik. Voor bijvoorbeeld BHV diensten en nooddiensten zijn portofoons bij uitstek geschikt omdat deze te allen tijde probleemloos blijven communiceren zonder last te hebben van uitval door overbelasting van netwerken of stroomuitval enz.

Mobilofoon

Wanneer de onderlinge afstanden groter worden kan een mobilofoon worden ingezet.

Een mobilofoon, ingebouwd in een voertuig, beschikt over een veel groter zendvermogen en grotere antenne. 

Het zendbereik wordt hierdoor zeer aanzienlijk vergroot. 

Centrale post

Een centrale post heeft door zijn hogere antenne een veel groter bereik.

Voorbeeld: Een 2x hoger geplaatste antenne geeft ongeveer 1,5x verder bereik in het open veld. 

Relaiszender

Middels een relais zendersysteem is het ook mogelijk dat portofoons, en ook mobilofoons, elkaar over een grote afstand direct kunnen bereiken.

Internetverbinding

Via een internetverbinding is het mogelijk om de centrale post op een grote afstand van de portofoons, mobilofoons en/of relaiszender(s) te installeren en het geheel te bedienen.