Call Recording

Algemeen

Soms is het belangrijk om telefonische gesprekken nog eens terug te kunnen luisteren. Wanneer telefonische gesprekken een belangrijk deel van de dagelijkse communicatie zijn kan er achteraf soms een discussie ontstaan over de gemaakte afspraken of het verloop van een gesprek.

 

Om bewijs te kunnen leveren over de gevolgde procedures en richtlijnen met betrekking tot communicatie tussen een organisatie en haar klanten.

 

De oplossing voor het bovenstaande is een opname van gesprekken. Dit noemt men Call Recording, Voice Recording of Voice Logging.

Diverse mogelijkheden

Er zijn diverse manieren om de gesprekken op te nemen bijvoorbeeld; Lokaal via directe koppeling aan uw toestel met een commando op uw computer. Centrale gespreksopname van alle in- en/of uitgaande telefoonverkeer. De opname is mogelijk via analoge, digitale, ISDN infrastructuur of geïntegreerde oplossingen. Registratie kan mogelijk zijn van alle beschikbare gegevens zoals datum, tijd, interne- en externe telefoonnummers en gespreksduur. Automatische bewaking van de bewaartijd van opgenomen gesprekken in het belang van de privacy - bescherming. Beheer mogelijk via het (ICT-)netwerk.

Voordelen

Verbetering van de veiligheidssituatie. 

Het traceren van bijvoorbeeld, misverstanden, fouten en afspraken, is eenvoudig mogelijk door het terugzoeken van de opgenomen gesprekken. Indien een organisatie ter verantwoording wordt geroepen, kan aan de hand van gespreksopnamen achteraf worden bepaald of de juiste procedures of richtlijnen zijn gevolgd en duidelijkheid scheppen over gemaakte telefonische afspraken. Voice Recording kan worden gebruikt als bewijsstuk van een opdracht of afspraak maar ook voor bijvoorbeeld instructie en evaluatie doeleinden.